Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Opiekun osoby niepełnosprawnej Recz z Ukrainy

Współczesne rządy starają się robić coraz więcej w charakteru polepszenia standardu życia osób niepełnosprawnych. W Polsce standard ten stanowi na bardzo niskim poziomie, nie można nawet oczekiwać na sensowną pomoc finansową ze części państwa, jakie nie przeznacza odpowiedniej ilości środków na kontrolę nad takimi osobami.

Continue Reading